WYSIWYG Web Builder
English
Güvenlik Bilgi Formu (GBF)

Mevzuatça belirtilen çerçevede hazırlanan kimyasal maddelere ve ürünlere dair bilgi formlarıdır. Bu alandaki mevzuat, söz konusu formlar vasıtası ile üreticilere, ithalatçılar ve de ürünün dağıtımını yapan firmalara, ürünün kullanıcılarına güvenli bir kullanım sağlanması için ürün hakkında bilgileri iletme zorunluluğu getirmektedir. Kimyasal ürüne dair ilkyardım bilgileri ve yangınla mücadele bilgileri de bulunacaktır. Kaza sonucu maddenin yayılmasına karşı önlemler, maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri, kullanım, elleçleme ve depolama özellikleri, maruziyet kontrolleri ve kişisel koruma bilgileri, toksikolojik bilgiler, ekolojik bilgiler, bertaraf bilgileri, taşımacılık bilgileri, maddenin kimyasal kararlılığı ve reaktifliği, yasal mevzuat bilgileri ve diğer bilgiler Güvenlik Bilgi Formu aracılığı ile aktarılmaktadır.

Analiz Sertifikası (CoA)

Standart eferans maddelerin ve numune hazırlık kitlerinin üretimleri sonrasında konsantrasyon, pH, saflık, iletkenlik gibi hedef değerlere ulaşılıp ulaşılamadığının kontrolü için analizler gerçekleştirilir. Detaylı analiz verileri, referans standart maddeler için ISO 17034, kimyasal ve kitler için ISO 9001 şartlarına uygun formattaki bir sertifika içerisinde sunulur. Bu sertifikada ayrıca, hammadde ile ilgili bilgiler, izlenebilirlik, homojenite vb. bilgiler de sunulabilir. Bu sertifika ile sunulan referans maddeler, sertifikalı referans madde olarak adlandırılır. Katı formda satışa sunulan kimyasallar ve numune hazırlık kitlerinde sorbent olarak kullanılan kimyasallar için hazırlanan ürün sertifikaları da, ürüne ait kimyasal ve fiziksel parametreleri içermektedir.

Aşağıdaki bölümlerde, satın aldığınız ürüne ait sertifika bilgilerini (CoA) veya güvenlik bilgi formunu (GBF veya SDS) formunu cihazınıza indirerek görüntüleyebilirsiniz. GBF dokumanı aramak için CoA dokümanında yer alan katalog koduna ihtiyacınız vardır. CoA dokümanı aramak için ürün etiketinde bulabilebileceğiniz lot numarasına ihtiyacınız vardır.

Eğer aradığınız dokümanı bulamadıysanız, lütfen bize e-posta ile ulaşarak talebinizi bildirin: info@labsert.com

SDS ve CoA Dokümanları Nasıl Aranır ?

SDS (Güvenlik veri sayfası) ve CoA (Analiz sertifikası) bulmak için ihtiyacınız olan tek bilgi katalog kodu ve lot numarasıdır. Bu bilgiler ilgili belge ve etiketlerde verilmektedir. Katalog kodunun ve parti numarasının belgelerde nerede olduğunu öğrenmek için aşağıda bağlantısı verilen örnek belgelerimize bakabilirsiniz. Kodları aldıktan sonra sayfanın altındaki arama araçlarını kullanabilirsiniz.
Analiz Sertifikası Arama

Sertifika ya da ürün etiketi üzerinde bulunan ürün lot numarasını (Örn; ICPFe1000-03012023) eksiksiz şekilde yazarak ara tuşuna basınız. Eğer aramış olduğunuz sertifika bulunamıyorsa e-posta yolu ile bizlerden talep edebilirsiniz.
Güvenlik Bilgi Formu Arama

Ürün analiz sertifikası (CoA) içerisinde bulunan katalog no'sunu (Örn; ICP.Fe1000.2NA) eksiksiz şekilde yazarak ara tuşuna basınız. Eğer aramış olduğunuz sertifika bulunamıyorsa e-posta yolu ile bizlerden talep edebilirsiniz.